Mgr. Pavel Fryšák

Společník

V roce 2000 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, od roku 2003 je advokátem zapsaným u České advokátní komory pod evidenčním číslem 10009.

V letech 2000 až 2009 působil nejprve jako advokátní koncipient (2000-2003) a posléze též jako advokát (2003-2009) v rámci Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák se sídlem v Praze.

V rámci své advokátní praxe se zaměřuje především na sféru práva trestního, zejména pak na obhajobu ve věcech závažné hospodářské kriminality. Mimo to se současně aktivně profesně věnuje též právu obchodnímu, směnečnému a insolvenčnímu.

Je členem Unie obhájců České republiky.

Hovoří anglicky.

Kontaktujte nás

+420 777 001 406
Tomkova 57/27, 779 00 Olomouc

Objednat k advokátovi