Právní služby

Obhajoba v trestním řízení

Zajišťujeme komplexní obhajobu obviněných fyzických i právnických osob v trestním řízení.

Zastupování poškozeného v trestním řízení

Poskytujeme právní pomoc poškozeným, kterým byla trestným činem způsobena škoda nebo nemajetková újma.

Kompletní smluvní agenda

Zajišťujeme přípravu a zpracování veškerých typů smluv, a to jak pro občany, tak i pro podnikatele.

Právní vztahy k nemovitostem

Zajišťujeme přípravu a zpracování smluv o převodu nemovitostí (kupní smlouvy, darovací smlouvy), jakož i všech dalších typů smluv týkajících se nemovitostí (např. zástavní smlouvy, atd.). Poskytujeme komplexní právní servis realitním kancelářím, včetně zajištění úschov. Připravujeme podklady pro developerské projetky, včetně prohlášení vlastníka, smlouvy o výstavbě a pod.

Rodinněprávní vztahy

Poskytujeme právní pomoc včetně komplexního právního zastupování v řízení o rozvodu manželství, při úpravě vztahů k nezletilým dětem, vypořádání společného jmění manželů a pod.

Zastupování v insolvenčním a exekučním řízení

Poskytujeme veškerou právní pomoc v souvislosti s uplatňováním pohledávek v insolvenčním řízením a v exekuci.

Právo obchodních korporací

Poskytujeme právní poradenství a zpracování všech právních dokumentů týkajících se obchodních korporací, včetně valných hromad, převodů obchodních podílů, akcií a pod.

Právo cenných papírů

Poskytujeme právní poradenství ve věcech týkajících se cenných papírů včetně směnek a jejich uplatňování.

Zastupování v řízení před soudy a správními orgány

Zajišťujeme komplexní zastupování účastníků řízení jak před soudy, tak i před správními orgány.